Karriär- och förändringscoaching

Karriär -och  förändringscoachingen syftar till utveckling i rätt riktning. Det kan handla om att byta yrkesroll eller klättra uppåt på karriärstegen, men det kan även handla om att utvecklas eller hitta mer motivation och glädje i den nuvarande rollen. Kanske vill du göra en förändring men vet inte exakt åt vilket håll du ska gå?  Kanske är riktningen klar men du behöver hjälp och/eller motivation för att ta dig förbi hinder på vägen? Coachsamtalen passar för dig som är anställd, egenföretagare eller mellan två jobb. Fr.om juli 2020 arbetar jag som coach på Aventus, www.aventus.se, där jag jobbar med omställning och outplacement

Vad säger andra om coachingen och om mig som coach?  Läs mer här

ICF (International Coaching Federation) erbjuder det enda kända globala certifieringssystemet för coacher som inte är knutet till en specifik utbildning. Certifieringssystemet har som syfte att säkerställa kvalitén på coaching runt om i världen, i enlighet med ICFs etiska riktlinjer och kärnkompetenser.

Menu